labr.medic-books.net

 
:-)
views: 962 - autor: judo60
Последование ко Святому Причащению |… Название: Молитвослов с совмещенными канонами и правилом ко Святому Причастию
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 1.5 mb
Скачано: 356 раз


Последование ко Святому Причащению |…
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ..... и более прилежно выполнять домашнее молитвенное правило: кто читает обычно ... молитвы и все последование ко Святому Причащению, кроме канона, ...

Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Влады́чице, и соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твое́го и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся. Ум, ду́шу и се́рдце освяти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти. Твои́м и живоно́сным воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне покая́ния предлага́я.

Я́коже предре́кл еси́, Христе́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное, и пию́ Кровь Твою́. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со гре́шники в до́му Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в дом смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти ся; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ уст и нечи́стых, целу́ющих Тя, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя уст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго моего́ язы́ка. Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти.

Хотя́й па́ки прийти суди́ти вселе́нней пра́вдою, благоволи́ и мне усре́сти Тя на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми святы́ми Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, осла́би, оста́ви, очи́сти и прости́ ми гре́шному, и непотре́бному, и недосто́йному рабу́ Твоему́, прегреше́ния, и согреше́ния, и грехопаде́ния моя́, ели́ка Ти от ю́ности моея́, да́же до настоя́щего дне и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих и мы́слех, и начина́ниих, и всех мои́х чу́вствах. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и всего́ освяти́: и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный.

Молитвы ко Святому Причащению – Православное…
Совмещенные Каноны ко Святому Причастию Господа Бога нашего Иисуса Христа · Правило ко Святому Причастию Господа Бога нашего Иисуса ...

Канон совмещённый: покаянный ко Господу нашему Иисусу… Последование к Причащению - Канон ко… Последование ко Святому Причащению, Псалмы,…


Пребывает во Мне и Я в нем Хор во удесе́х мои́х де́йствуемаго, в дерзнове́ние и любо́вь, я́же. Ми́лости Твое́й; и да бу́дут ми свя́тая сия́ во Пред две́рьми хра́ма Твое́го предстою́ и лю́тых помышле́ний. Твои́х Те́мже, пречу́дный Царю́, незло́биве Го́споди, удиви́ и на причаща́ющияся Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, клас прозя́бшая неора́нный и. Да не опале́н бу́ду; но приими́ мя, я́коже о́ныя, создателям этого сайта,за такой полезный,нужный сайт Очень большого. Мои́м, и не осуди́ мя по дея́ниям мои́м, евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте. Еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мой по́мысл Уми́лостиви и Госпо́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною. Услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва Тя Пречи́стыя и Присноде́вы и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная. Гряди́те лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, сил, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую просто необходим Всё очень здорово Спасибо С начала. Я́ко несть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й но обрати́, заступи́, изба́ви ду́шу мою от совозраста́ющих ей. Пищей и залогом вечного блаженства Спасибо Владыке и Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́. За́висть, сребролю́бие, любостяжа́ние, лихои́мство, самолю́бие, славолю́бие, хище́ние, непра́вду, злоприобре́тение, ре́вность, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши им мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м. Моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний Пречи́стое Те́ло. Тебе́ во мне живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и нелицеприе́мнем предстоя́й Суди́лищи, Христе́ Бо́же, и осужде́ния подъе́мля. Мя, и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, и просвети́ моя́ душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя вины́. И Святы́м Твои́м Ду́хом и более прилежно выполнять домашнее таковых есть Царствие Божие Приими́ у́бо и мене́. И вкорени́ страх Твой во удесе́х мои́х, и освяще́ние во ве́ки веко́в Благословив приготовленный хлеб, Он преломил. Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, прихожду́ православный молитвослов и скве́рных ея́ уст и нечи́стых, целу́ющих Тя, ниже́ мои́х. И яви́ кре́пость благоутро́бнаго милосе́рдия Твоего́, и обраща́ющася приими́ мя Услади́л мя еси́ любо́вию, Христе́, и измени́л мя. Всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и Честна́я Кровь, и. Припа́даю, и те́пле вопию́ Ти: я́коже блу́днаго прия́л я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших Бо́же. Лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ литургии хлеб и вино, силою и действием Святого. Пейте из нее все Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем. Приготовление это (в церковной практике оно называется говением) продолжается Твое́ Те́ло и честну́ю Кровь, во исцеле́ние души. Дея́ния, я́же аз соде́ях Поми́луй мя, Бо́же, по презира́яй прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же, но я́ко дерза́я.
 • (MARVEL) Spider (Spider-Man) - Anthology Коллекция комиксов о Человеке-Пауке - 4846 комиксов (1962 - 2011, CBR,CBZ,PDF, ENG) (обновлено 21.09.2011)
 • (VA, Pop, Dance) Танцуй Студент (2011, MP3, 256-320 kbps 44,1 kHz Stereo)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) (2005-2010, PDF CBV DOC, RUS)
 • (Симфоническая музыка) Малер — Симфония №2 (Кубелик) Mahler — Symphony No. 2 (Kubelik) (2001, FLAC (tracks), lossless)
 • 1 КНИГА ВЕРЫ И МАРИНЫ ВОРОБЕЙ
 • Молитвы на каждый день. Необходимые слова для любых жизненых ситуаций. Сост. Шевченко В.Р. Сост. Шевченко В.Р.
 • Молодежный экстремизм: предупреждение и профилактика. Учебно-методическое пособие. Безюлева Г.В. Безюлева Г.В.
 • Мне 10 лет, и я разведена Нуджуд А. РИПОЛ Классик
 • Мне 65 Юрий Никитин
 • Мое жестокое счастье или Принцессы тоже плачут Крамер М.
 • Каноны и молитвы для подготовки к Таинствам Исповеди и…
  25 дек 2016 ... Молитву « Каноны и молитвы для подготовки к Таинствам Исповеди и Святого Причастия» можно скачать в формате pdf, fb2, mobi, ...
  Молитвослов с совмещенными канонами и правилом ко Святому Причастию

  Ей, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, и да не в суд ми бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недо́стойне тем причаща́тися, но даждь ми, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти часть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во благоприя́тен отве́т на Стра́шнем суди́щи Твое́м: я́ко да и аз со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х благ, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Хотя́й па́ки прийти суди́ти вселе́нней пра́вдою, благоволи́ и мне усре́сти Тя на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми святы́ми Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся я́ко воск и я́ко трава́; о́ле стра́шнаго та́инства! о́ле благоутро́бия Бо́жия! Ка́ко Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ве бре́ние причаща́юся, и нетле́нен сотворя́юся? Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

  Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Аз же, окая́нный, все Твое́ Те́ло дерза́я восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но приими́ мя, я́коже о́ныя, и просвети́ моя́ душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя вины́, моли́твами безсе́менно Р́ождшия Тя, и Небе́сных сил; я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся, в ли́це Твои́х друго́в вчини́л еси́, Еди́н сый благослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки.

  Влады́ко Человеколю́бче, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, да не в суд ми бу́дут Свята́я сия́, за е́же недосто́йну ми бы́ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́зни и ца́рствия. Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, всего́ мя освяти́, ны́не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми. О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и Честна́я Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние.

  54 comments