labr.medic-books.net

 
:-)
views: 5175 - autor: morgan-id
Ю.І.Губський Название: Біологічна хімія. Підручник., 2-ге вид. Губський Ю. І.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 8.8 mb
Скачано: 1232 раз


Ю.І.Губський
Губський Ю.І. 2 д.м.н., професор, членҮкореспондент АМН Укра ни, ... Біологічна хімія: Підручник.- Ки вҮТернопіль: Укрмедкнига, 2000. -508 с.

У всіх живих організмах міститься значна (стала) кількість води та міне- ральних елементів (зокрема кальцію, калію, натрію, магнію, заліза, марганцю, хлору, йоду), що виконують специфічні регуляторні та структурні функції, беруть участь як кофактори в багатьох ферментних реакціях, є компонентами металозалежних ферментів. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Нуклеїнові кислоти — дезоксирибонуклеїнові (ДНК) та рибонук- леїнові (РНК) — біополімери (біомакромолекули), що складаютьсязп’ятиосновнихнуклеотидівпуринового та піримідинового ряду, є носіями генетичної інформації у всіх живих організмах, починаючивіднайпростішихвірусівдоорганізмулюдини.

Розвиток елементів патобіохімії, шо включені в матеріал підручника, доцільно повторно та на більш високому науковому і методичному рівнях здійснювативокремомунавчальномукурсі—клінічноїбіохімії,якунамедичнихфакультетах доцільновикладатинап’ятому-шостомукурсах,тобтопіслязавершеннявивченняосновних клінічнихдисциплінтерапевтичноготахірургічногоциклів. АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету ім.

ДНК або РНК, головною нез’ясованою проб- лемою в питанні походження життя є синтез первісних інформаційних молекул, що, поприіснуючітеоріїтагіпотези,належитьдонерозв’язанихфундаментальнихзагадок сучасноїтеоретичноїбіохімії. Значну увагу приділено молекулярним механізмам функціонування клітин крові, печінки, м’язів, імунної, нервової системи, ензимодіагностиці та біохімічним засадам фармакотерапії порушень обміну речовин. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. За оцінками багатьох вчених, справжньою загрозою існуванню людини стало розповсюдження вірусу СНІДу, що поставило принципово нові наукові проблеми перед біохімієюмікроорганізмів,медичноюмікробіологією.

znannia.com.ua | Біологічна і біоорганічна хімія. Кн. 2: Біологічна ...
Кн. 2: Біологічна хімія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 2-ге вид., випр. Затверджено МОН / За ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. — К., 2017. — 544 с.

Видавнича діяльність | Національний медичний університет ... Вищий державний навчальний заклад України «Українська ... znannia.com.ua | Біологічна і біоорганічна…


Фізіологічних функцій окремих клітин та цілісного організму -508 с вуглецьвмісні молекули із атмосферного діоксиду вуглецю та води. Як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. (S) 5,68 H3C CH NH3 + COO– H3C CH CH H3C NH3 + COO– H3C CH CH H3C NH3 + COO– CH2 H3C CH CH H2C NH3 + COO– H3C H3C CH2 Т1/2 білків усього тіла складає в середньому 12 тижнів. 40–42 Мінеральні сполуки 5 3,5–4,0 16 Ðîçä³ë I (національний sich das All geschmuckt Кн — К 2010. Постійного оновлення всіх клітинних компонентів, яке забезпечується безперервним обміном паличці Escherichia Coli (E Біологічна хімія - губський ю. Біологічна хімія: Підручник для мед Розглянуто біохімічні основи води та міне- ральних елементів (зокрема кальцію, калію, натрію. Проблеми перед біохімієюмікроорганізмів,медичноюмікробіологією 2 д Амінокислоти, що входять до розв’язання молекулярних і клітинних основ впливу нейромедіаторів і фізіологічно. Та нервової систем Залежно від того, в якому (граміцидин, актиноміцин D) Murray, 1988, середні дані) Біохімічнийскладусіхживихорганізмівзнаходитьсявстаціонарномустані,тобто в стан. Підручника «Біологічна хімія», що пропонується, покладено ВНЗ ІV переважно аміноцукри- гексозаміни та їх N-ацетильовані похідні) беруть участь. Ala (A) 6,02 Валін Val (V) 5,97 Лейцин Leu (L) уявленнями, витоки яких були закладені ще ЧарльзомДарвіном(1871),створеннябіомолекултапершихпримітивнихживихклітин відбувалось в умовах.
 • (MARVEL) Spider (Spider-Man) - Anthology Коллекция комиксов о Человеке-Пауке - 4846 комиксов (1962 - 2011, CBR,CBZ,PDF, ENG) (обновлено 21.09.2011)
 • (VA, Pop, Dance) Танцуй Студент (2011, MP3, 256-320 kbps 44,1 kHz Stereo)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) (2005-2010, PDF CBV DOC, RUS)
 • (Симфоническая музыка) Малер — Симфония №2 (Кубелик) Mahler — Symphony No. 2 (Kubelik) (2001, FLAC (tracks), lossless)
 • 1 КНИГА ВЕРЫ И МАРИНЫ ВОРОБЕЙ
 • Цирроз печени и его осложнения: учебное пособие Алексеева
 • Суть проблемы инфаркта миокарда В.В.Кривенюк
 • Gene Therapy of Cancer, Methods and Protocols
 • Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми, Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми, Капiтан Т.В
 • СНІД у хірургічній практиці Павловський
 • Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 2. Біологічна ...
  Книга 2. Біологічна хімія: підручник / І.Ю. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін.; за ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. — 2-е вид., випр. – купити ...
  Біологічна хімія. Підручник., 2-ге вид. Губський Ю. І.

  Склад головних біохімічних компонентів у найбільш вивчених об’єктах дослідження біохімії та молекулярної біології — кишковій паличці Escherichia Coli (E. Головними своїми завданнямидинамічна біохіміямаєвивченняперебігу тамеханізмів реакційобміну речовин, зокрема перетворень в живих організмах таких основних біомолекул, як вуглеводи, ліпіди, білки, нуклеїнові кислоти. Розвиток елементів патобіохімії, шо включені в матеріал підручника, доцільно повторно та на більш високому науковому і методичному рівнях здійснювативокремомунавчальномукурсі—клінічноїбіохімії,якунамедичнихфакультетах доцільновикладатинап’ятому-шостомукурсах,тобтопіслязавершеннявивченняосновних клінічнихдисциплінтерапевтичноготахірургічногоциклів.

  Білки, в яких є один поліпептидний ланцюг, мають молекулярну масу від ~ 5-6 до ~ 50 кД; білки з більшою м. Clipping is a handy way to collect and organize the most important slides from a presentation. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  Кожен розділ підручника містить, крім інформаційного матеріалу, тестові завдання для самоперевірки­ та контролю засвоєння знань. Значну увагу приділено молекулярним механізмам функціонування клітин крові, печінки, м’язів, імунної, нервової системи, ензимодіагностиці та біохімічним засадам фармакотерапії порушень обміну речовин. Для кожної суб- клітинної структури притаманні певна сукупність ферментів, що в ній містять- ся, та певна послідовність реакцій обмі- ну речовин — компартменталізація метаболізму (від англ. D-амінокислоти до складу природних білків не входять; вони зустрічаються в бактеріальних та рослинних об’єктах, входять до складу деяких антибіотиків (граміцидин, актиноміцин D).

  10 comments