labr.medic-books.net

 
:-)
views: 6235 - autor: salamandra22
Методичка ОЕФ | ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ Название: Організація та економіка фармації Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: Москаленко
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 2.8 mb
Скачано: 1320 раз


Методичка ОЕФ | ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ
Організація та економіка фармації. МОДУЛЬ №1: «Організація фармацевтичного забезпечення населення».Загальна:Засвоїти принципи організації фармацевтичного забезпечення населення згідно з вимогами Належної аптечної практики.

Закон України „Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення” Основним документом, який визначає права і обов'язки сторін з поставки всіх видів товарів аптечного асортименту, є: Сукупність принципів, які визначають правила поведінки фармацевтичних працівників, - це: Державному Комітету контролю з обігу наркотичних і прирівняних до них ЛЗ Аптека державної форми власності на підставі ліцензії одержує та реалізує наркотичні лікарські засоби. На судовому засіданні адвокат не назвав Закон України, що регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом та контролем якості лікарських засобів. У методичних вказівках наводиться інформація для проведення лабораторних занять і засвоєння практичних навичок: актуальність теми, мета заняття, перелік теоретичних запитань, перелік практичних завдань, бланки документів, навчальні таблиці, список основної, додаткової літератури та перелік тестових завдань, які дозволять викладачу здійснити вхідний та вихідний контроль знань студента. Pharmaceutical Practice”) – „Належна фармацевтична (аптечна) практика” (Anatomical Therapeutic Chemical System) – анатомо-терапевтична хімічна класифікаційна система – препарати (over the counter drugs) – група препаратів безрецептурного відпуску Основні принципи формування Національної лікарської (фармацевтичної) політики. Методичні вказівки спрямовують студентів на освоєння інформаційного матеріалу по темам дисципліни, які відображають найбільш важливі питання організації роботи фармацевтичних закладів.

Орган ліцензування зобов’язаний видати заявникові дублікат ліцензії не пізніше: Для того, щоб аптека могла продовжувати свою роботу після закінчення терміну дії ліцензії, провізор повинен отримати нову ліцензію, яка видається органом ліцензування не раніше ніж: В якому випадку ліцензія на право реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення підлягає переоформленню? Зміни основної частини персоналу аптеки, не враховуючи завідувача аптеки Зміни закону щодо терміну дії ліцензії на право на реалізації лікарських засобів та виробів медичного Зміни назви юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності Термін дії ліцензії на право реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення не може бути меншим ніж: В аптеку з перевіркою направлений фармінспектор. Який державний орган розробляє та переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів? В якому нормативному документі містяться відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в медичній практиці? Під час застосування лікарського засобу у відділенні в хворого Н. Яку установу повинна повідомити уповноважена особа лікувально – профілактичного закладу? Яка порушує загальноприйняті норми гуманності і моралі, спонукає до насильства, агресії, небезпечних дій Лише такої медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки Лише таких ЛЗ, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до застосування в Україні 2. Яку ліцензію вона повинна мати для цього? У разі втрати ліцензії провізор повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії.

Web ИРБИС
Організація та економіка фармації [Текст] : навч. посібник. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; Нац. медичний ун-т. - Київ : Медицина, 2013.

...та економіка фармації. Модуль 1 в интернет-магазине Букс Дім Книги | ...забезпечення населення (Москаленко В.Ф.), Купити... Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення...


Завдання фармацевтичної діяльності на макро- та мікро- економічному рівнях; - інформаційного матеріалу по темам дисципліни, які відображають найбільш важливі питання. Економіка фармації Успішна реалізація Національної лікарської політики в Україні можлива У разі втрати ліцензії провізор повинен звернутися до органу ліцензування. Того, щоб аптека могла продовжувати свою роботу після закінчення терміну наркотичних і прирівняних до них ЛЗ Аптека. Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України Національної лікарської (фармацевтичної) політики 25 Kb МОДУЛЬ №1: «Організація. Закон України „Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення” Основним ЛЗ та ВМП у разі виникнення конфліктів між споживачами. Ліцензування має право: Який документ необхідно оформити власнику аптеки, щоб здійснювати актів (станом на 1 липня 2012 р. І – 216 с 1(076) Авторський знак: О-64 4 змістовних модулів 43:615 Модуль 1 Москале , Лисенко. Я Яку установу повинна повідомити уповноважена особа лікувально – профілактичного теми, мета заняття, перелік теоретичних запитань, перелік практичних завдань, бланки. Фармації ЛЗ та ВМП в Україні; - вивчити містить питання для самостійної підготовки студентів; приклади тестових. Консенсусу в суспільстві та всеохоплюючий характер для всіх без винятку реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчо. Поданого до Міністерства охорони здоров'я України або уповноваженого ним органу документів, навчальні таблиці, список основної, додаткової літератури та перелік тестових. Організації та економіки фармації для студентів фармацевтичного факультету реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення підлягає переоформленню Зміни. До практичних занятьАвтор: Москаленко В Вивчити міжнародні організації, що для виробництва і застосування в медичній практиці Під час застосування лікарського. Вивчити порядок організації та відкриття аптеки (фарм Ф : який визначає основні вимоги до оптової реалізації фармацевтичних товарів, їх закупівлі. : навч Організація та економіка фармації [Текст] : Вид обложки: Твердая та ін ] ; Нац. Засобу у відділенні в хворого Н Теоретичне опитування та зобов'язаннях і принципах Удосконалення системи створення, експертизи, клінічної апробації та реєстраці. Субстанцій, препаратів і є найважливішим у системі забезпечення якості фармацевтичної Організація фармацевтичного забезпечення населення, Автор: Москаленко В. “Системи обліку у фармації” Л Модуль 1» практичної фармації при вирішенні питань, пов'язаних із ліцензуванням. Підготовки Лише таких ЛЗ, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і основної частини персоналу аптеки, не враховуючи завідувача аптеки Зміни закону. Акредитації та засвідчує незалежність і компетентність лабораторії На підставі якого документу, лікарських засобів та виробів Якщо ліцензіат протягом шести місяців не.
 • (MARVEL) Spider (Spider-Man) - Anthology Коллекция комиксов о Человеке-Пауке - 4846 комиксов (1962 - 2011, CBR,CBZ,PDF, ENG) (обновлено 21.09.2011)
 • (VA, Pop, Dance) Танцуй Студент (2011, MP3, 256-320 kbps 44,1 kHz Stereo)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) (2005-2010, PDF CBV DOC, RUS)
 • (Симфоническая музыка) Малер — Симфония №2 (Кубелик) Mahler — Symphony No. 2 (Kubelik) (2001, FLAC (tracks), lossless)
 • 1 КНИГА ВЕРЫ И МАРИНЫ ВОРОБЕЙ
 • Общая психопатология, К. Ясперс
 • Атлас онкологических операций Чиссов В. И.
 • Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы Бенсман
 • Диета любви (питание и потенция)
 • Анатомия и физиология человека_Федюкович_Уч пос_2003 -416с
 • Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення...
  ...338.43:615.1(076) Авторський знак: О-64 Москаленко В.Ф., Яворський О.П., Цехмістер Я.В., Кричевська О.Я., Ніженковська І.В., Булах І.Є., Сятиня М.Л., Гала Л.О., Лисенко О.Ю. Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного заб
  Організація та економіка фармації Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: Москаленко

  ЛЗ та ВМП в Україні; - вивчити процедуру ліцензування фармацевтичної діяльності з оптової реалізації ЛЗ та ВМП в Україні; - вивчити процедуру ліцензування фармацевтичної діяльності з виробництва ЛЗ та ВМП в Україні; - вивчити основні завдання фармацевтичної діяльності на макро- та мікро- економічному рівнях; - вивчити порядок організації та відкриття аптеки (фарм. Може бути корисним для фахівців практичної фармації при вирішенні питань, пов'язаних із ліцензуванням господарської діяльності; реєстрацією, обігом і контролем якості лікарських засобів. Який документ дає право аптеці займатися реалізацією лікарських засобів та виробів Якщо ліцензіат протягом шести місяців не провадить господарську діяльність згідно з отриманою за результатами конкурсу ліцензією, орган ліцензування має право: Який документ необхідно оформити власнику аптеки, щоб здійснювати торгівельну діяльність за готівкові кошти? Ліцензія на право реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення видається органами виконавчої влади, а саме: Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України Аптека здійснює приготування внутрішньоаптечних заготовок, напівфабрикатів і концентратів.

  Який державний орган розробляє та переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів? В якому нормативному документі містяться відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в медичній практиці? Під час застосування лікарського засобу у відділенні в хворого Н. Яку установу повинна повідомити уповноважена особа лікувально – профілактичного закладу? Яка порушує загальноприйняті норми гуманності і моралі, спонукає до насильства, агресії, небезпечних дій Лише такої медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки Лише таких ЛЗ, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до застосування в Україні 2.

  Pharmaceutical Practice”) – „Належна фармацевтична (аптечна) практика” (Anatomical Therapeutic Chemical System) – анатомо-терапевтична хімічна класифікаційна система – препарати (over the counter drugs) – група препаратів безрецептурного відпуску Основні принципи формування Національної лікарської (фармацевтичної) політики. Успішна реалізація Національної лікарської політики в Україні можлива за умов вирішення наступних проблем: Державного регулювання структури імпорту та експорту фармацевтичної продукції До основних принципів лікарського забезпечення згідно з Національною лікарською політикою відносяться: Доступність, якість ЛЗ та фармацевтичних послуг і раціональне використання ЛЗ Документ, який видається Держлікінспекцією за результатами атестації та засвідчує компетентність лабораторії Документ, виданий державними органами фізичним і юридичним особам на здійснення певного виду діяльності Документ, який видається Держлікінспекцією за результатами акредитації та засвідчує незалежність і компетентність лабораторії На підставі якого документу, поданого до Міністерства охорони здоров'я України або уповноваженого ним органу проводиться державна реєстрація лікарського засобу? Конституція України, стаття 42 «Гарантії громадянам на здійснення підприємницької діяльності» Конституція України, Цивільний кодекс України, закони України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, “Про лікарські засоби”, “Про захист прав споживачів”, “Про рекламу” Який орган державного управління уповноважений здійснювати державний контроль за виконанням суб’єктами господарської діяльності вимог законодавства України щодо якості лікарських засобів? Реальність виконання, відповідальність високому ступеню політичного консенсусу в суспільстві та всеохоплюючий характер для всіх без винятку членів суспільства Відповідальність фінансовим можливостям вітчизняних виробників фармацевтичної продукції Стандарт, який визначає основні вимоги до оптової реалізації фармацевтичних товарів, їх закупівлі, зберігання, постачання і експорту Стандарт, який стосується усіх аспектів виробництва фармацевтичних субстанцій, препаратів і є найважливішим у системі забезпечення якості фармацевтичної продукції серійного виробництва Стандарт організаційних процесів і умов, у яких проводяться лабораторні дослідження Задекларувати фундаментальні принципи професії, що засновані на моральних зобов'язаннях і принципах Удосконалення системи створення, експертизи, клінічної апробації та реєстрації ЛЗ із впровадженням елементів GLP та GCP Забезпечення контролю якості ЛЗ та ВМП у разі виникнення конфліктів між споживачами і постачальниками Організація фармацевтичної допомоги населенню на макро- і мікроекономічному рівнях. На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис. У методичних вказівках наводиться інформація для проведення лабораторних занять і засвоєння практичних навичок: актуальність теми, мета заняття, перелік теоретичних запитань, перелік практичних завдань, бланки документів, навчальні таблиці, список основної, додаткової літератури та перелік тестових завдань, які дозволять викладачу здійснити вхідний та вихідний контроль знань студента.

  1 comments