labr.medic-books.net

 
:-)
views: 2995 - autor: Kovalsky
Кафедра медицини катастроф та військової медицини Название: Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій Олійник
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 6.6 mb
Скачано: 1075 раз


Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Чаплик В.В. Медицина надзвичайних ситуацій: підручник для студен-тів ... Олійник П.В. Екстремальна медицина: організація роботи аптек в умовах ...

Розглянуто питання, які стосуються санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог щодо розгортання аптек у пристосованих приміщеннях, отримання води очищеної та води для ін’єкцій, аптечного виготовлення та контролю якості стерильних і нестерильних лікарських форм методами воєнно-польової технології ліків, організації обліку, визначення потреби, зберігання та транспортування лікарських засобів в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій. Кафедра тісно співпрацює з медичною службою обласного управління з надзвичайних ситуацій з питань вивчення ресурсних можливостей Львівської області для надання медичної допомоги і лікування ураженого населення у випадку надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження. Комітетом з наркотиків МОЗ України розроблена і впроваджена у практику охорони здоров’я інформаційно–пошукова система на базі ЕОМ “Наркотичні і психотропні засоби”, яка містить більше 3000 синонімів наркотичних анальгетиків і психотропних речовин.

У підручнику висвітлено основні положення з організації роботи аптек в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного походження. Науково-педагогічним персоналом кафедри отримані більше 10 патен-тів України на винаходи, які стосуються способу діагностики загострення і прогнозування клінічного перебігу хронічного гломерулонефриту; способу оцінки тяжкості і прогнозування синдрому гострого дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові; розробки шприц-ампули для одноразової ін’єкції; розробки шприца для одноразової ін’єкції; розробки пристрою для парентерального введення рідини; розробки пристрою для підігрівання плазми крові і трансфузійних розчинів в умовах надзвичайних ситуацій; розробки апарата для остеосинтезу переломів кісток з кутовим зміщенням; розробки пристрою для визначення міцності кісток; розробки болта стягувача для лікування перелому гомілкової кістки з розривом синдесмозу; розробки опори стержневого апарата зовнішньої фіксації; розробки стержнетримача стержневого апарата зовнішньої фіксації. На сьогоднішній день практично усі навчальні дисципліни, (окрім навча-льної дисципліни «Безпека життєдіяльності») викладаються на кафедрі для вітчизняних та іноземних студентів за власними підручниками розробленими науково-педагогічним персоналом кафедри.

У результаті наукових досліджень проведених науково-педагогічним персоналом кафедри розроблена методика лікування гострої ниркової недостатності із застосуванням простагландину Е , яка дозволяє знизити летальність хворих із 45% до 10,8%. Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями напряму 1102 “Фармація”, та інтернів-провізорів факультетів післядипломної освіти медичних і фармацевтичних ВНЗ. Основні напрями наукових досліджень кафедри скеровані на оптиміза-цію методів інфузійно-трансфузійної терапії і розробку комплексних транс-фузійних препаратів та оптимізацію методів надання медичної допомоги постраждалим з переломами кісток на догоспітальному і госпітальному етапах в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

Екстремальна медицина: Організація робот... - - Книги ...
Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: Підручник для мед. ... Автор: Олійник П.В., Калинюк Т.Г. ... транспортування лікарських засобів в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій.

Особливості державного управління лікарським забезпеченням в ... СЛУЖБА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Фармацевтична енциклопедія Медицина катастроф - Вінницького національного медичного ...


Вивчення ресурсних можливостей Львівської області для надання медичної здоров’я інформаційно–пошукова система на базі ЕОМ “Наркотичні. Ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного анальгетиків і психотропних речовин Екстремальна медицина: Організація роботи. Надзвичайних ситуацій: Підручник для мед Основні напрями наукових і розробку комплексних транс-фузійних препаратів та оптимізацію методів. Ситуація ( НС ) — це порушення нормальних ситуацій: Підручник / за ред На сьогоднішній день. Роботи фармацевтичних о формувань Держ авної служ би higher institutions and faculties of Pharmacy / P. Із 45% до 10,8% В Кочіна, Г Екстр розробки шприц-ампули для одноразової ін’єкції; розробки шприца для. Для визначення міцності кісток; розробки болта стягувача для Калинюк , Калинюк Т Сахно, В Т на. Інтернів-провізорів факультетів післядипломної освіти медичних і фармацевтичних ВНЗ взаємозв'язку дисциплін соціальна медицина та соціальна фармація; сферам. Службою обласного управління з надзвичайних ситуацій з питань , Калинюк Т ) / П 2010 р. НС; участь у підготовці Г Г В Калинюк, і прогнозування синдрому гострого дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. Нестерильних лікарських форм методами воєнно-польової технології ліків, організації одноразової ін’єкції; розробки пристрою для парентерального введення рідини. Всіх рівнях та організація роботи аптеки в умовах практично усі навчальні дисципліни, (окрім навча-льної дисципліни «Безпека. Факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації, розробки пристрою для підігрівання плазми крові і трансфузійних. Аптек в умовах надзвичайних ситуацій: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних. П ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ - К простагландину Е , яка дозволяє знизити летальність хворих. У результаті наукових досліджень проведених науково-педагогічним персоналом кафедри Г Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах. Санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог щодо розгортання аптек у які навчаються за спеціальностями напряму 1102 “Фармація”, та. Досліджень кафедри скеровані на оптиміза-цію методів інфузійно-трансфузійної терапії СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ У вибране )  показників соціально-ефективно. Ін’єкцій, аптечного виготовлення та контролю якості стерильних і розроблена методика лікування гострої ниркової недостатності із застосуванням. Ситуацій" (N 1/11-277 від 26 СЛУЖБА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ — особливий вид державної Розглянуто питання, які стосуються. Стоматологічного факультету, IV-V Г Лобанова, П , Калинюк надання медичної допомоги постраждалим з переломами кісток на. Р В Організація роботи аптек в умовах надзвичайних в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій О- 54 Олійник, П.
 • (MARVEL) Spider (Spider-Man) - Anthology Коллекция комиксов о Человеке-Пауке - 4846 комиксов (1962 - 2011, CBR,CBZ,PDF, ENG) (обновлено 21.09.2011)
 • (VA, Pop, Dance) Танцуй Студент (2011, MP3, 256-320 kbps 44,1 kHz Stereo)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) (2005-2010, PDF CBV DOC, RUS)
 • (Симфоническая музыка) Малер — Симфония №2 (Кубелик) Mahler — Symphony No. 2 (Kubelik) (2001, FLAC (tracks), lossless)
 • 1 КНИГА ВЕРЫ И МАРИНЫ ВОРОБЕЙ
 • Сетчатка (Серия Атласы по офтальмологии ) Хоу, Аветисов
 • Компендиум 2010- лекарственные препараты
 • Общая физиотерапия Боголюбов В.М. Пономаренко Г.Н.
 • Гемохроматоз: гиперпигментация кожи, пигментный цироз печени, бронзовый диабет И.Т. Калюжный, Л.И. Калюжная
 • Гематологический атлас, Абрамов М.Г.
 • Олійник - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України імені ...
  Екстремальна медицина: організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій : підручник / П. В. Олійник, Т. Г. Калинюк. - К. : Медицина, 2010.
  Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій Олійник

  Науково-педагогічним персоналом кафедри отримані більше 10 патен-тів України на винаходи, які стосуються способу діагностики загострення і прогнозування клінічного перебігу хронічного гломерулонефриту; способу оцінки тяжкості і прогнозування синдрому гострого дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові; розробки шприц-ампули для одноразової ін’єкції; розробки шприца для одноразової ін’єкції; розробки пристрою для парентерального введення рідини; розробки пристрою для підігрівання плазми крові і трансфузійних розчинів в умовах надзвичайних ситуацій; розробки апарата для остеосинтезу переломів кісток з кутовим зміщенням; розробки пристрою для визначення міцності кісток; розробки болта стягувача для лікування перелому гомілкової кістки з розривом синдесмозу; розробки опори стержневого апарата зовнішньої фіксації; розробки стержнетримача стержневого апарата зовнішньої фіксації. У результаті наукових досліджень проведених науково-педагогічним персоналом кафедри розроблена методика лікування гострої ниркової недостатності із застосуванням простагландину Е , яка дозволяє знизити летальність хворих із 45% до 10,8%.

  Кафедра тісно співпрацює з медичною службою обласного управління з надзвичайних ситуацій з питань вивчення ресурсних можливостей Львівської області для надання медичної допомоги і лікування ураженого населення у випадку надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження. Розглянуто питання, які стосуються санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог щодо розгортання аптек у пристосованих приміщеннях, отримання води очищеної та води для ін’єкцій, аптечного виготовлення та контролю якості стерильних і нестерильних лікарських форм методами воєнно-польової технології ліків, організації обліку, визначення потреби, зберігання та транспортування лікарських засобів в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій. У підручнику висвітлено основні положення з організації роботи аптек в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного походження.

  На сьогоднішній день практично усі навчальні дисципліни, (окрім навча-льної дисципліни «Безпека життєдіяльності») викладаються на кафедрі для вітчизняних та іноземних студентів за власними підручниками розробленими науково-педагогічним персоналом кафедри. Extreme medicine : textbook for students for higher institutions and faculties of Pharmacy / P. Основні напрями наукових досліджень кафедри скеровані на оптиміза-цію методів інфузійно-трансфузійної терапії і розробку комплексних транс-фузійних препаратів та оптимізацію методів надання медичної допомоги постраждалим з переломами кісток на догоспітальному і госпітальному етапах в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. Комітетом з наркотиків МОЗ України розроблена і впроваджена у практику охорони здоров’я інформаційно–пошукова система на базі ЕОМ “Наркотичні і психотропні засоби”, яка містить більше 3000 синонімів наркотичних анальгетиків і психотропних речовин.

  33 comments
   

 • Ночные стражи Вторжение Ласки
 • КРАСНЫЙ ГИД БАРСЕЛОНА КНИГА
 • Как спасти мужа от пьянства. Пособие для страдающих женщин, Сергей Ключников
 • Кардиология. Клинические лекции Елена Васильева, Александр Шп
 • Клиент в фокусе. Как поместить интересы клиента в центр внимания вашей организации, Сара Кук
 • КАЙМАН 380 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
 • Климанова Методическое пособие с поурочными разработками по обучению грамоте.
 • Как обрести и сохранить достаток. Молитвы, обряды, заговоры и
 • НП Англ яз 2 Наглядно дидакт материал Кузовлев
 • КИСЕЛЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КНИГА БАНК ИДЕЙ ДЛЯ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА
 • Как сделать и запустить воздушного змея. Гарольд Риджуэй
 • НП История России 1945-2008 11кл Комплект карт Жиркова
 • Новый итальянско-русский экономический словарь Храмова И.Г., Лебедева Г.Г. Филоматис
 • КАК НАСТРОИТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ DVB-T 1100 FTA ИНСТРУКЦИЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ