labr.medic-books.net

 
:-)
views: 5701 - autor: StranG3r
Оптимізація функцій органів виконавчої влади України ... Название: Диссертация на тему Оптимизация
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 5.2 mb
Скачано: 1702 раз


Оптимізація функцій органів виконавчої влади України ...
Тема автореферата диссертации: Оптимізація функцій органів ... наведено висновки та рекомендації щодо оптимізації управлінських функцій. Особливу  ...

Обгрунтовано наукові підходи щодо постановки та методики формалізації задач з оптимізації виробництва, а також використання кормів в основних типах господарств, економічної оцінки кормових культур. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці   Тернопільської академії народного господарства  за адресою: 46000, м.

України у процесі державного управління; визначення відповідних видів управлінських функцій на основі розроблення підходів до їх класифікації; аналіз стану реалізації основних функцій державного управління органами виконавчої влади України на сучасному етапі державотворення; виявлення причин неефективності здійснення управлінських функцій апаратом державного управління; удосконалення політико-правових засад та моделей ефективного функціонування системи органів виконавчої влади; створення методологічних основ та комплексу методів і засобів оптимізації управлінських функцій; формулювання науково обгрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо оптимізації управлінських функцій в практиці діяльності органів виконавчої влади. Розкрито концептуальні засади модернізації ролі, функції держави та виконавчої влади за умов трансформаційного періоду і становлення громадянського суспільства, наведено висновки та рекомендації щодо оптимізації управлінських функцій. Західні області України, зокрема Львівська, мають сприятливі природні умови для виробництва кормів, передовсім об витку і порівняно високою ефективністю цієї галузі.

Теоретичною основою дисертаційної роботи є методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. На порядок денний постає питання, якими по сяги і структура кормовиробництва, собівартість кормів, щоб  основні тваринницькі галузі самі стали високорентабельними і обумовлювали високу рен ченка,  С. У роботі використано наступні методи дослідження: монографічний та абс У процесі дисертаційного дослідження отримано наступні результати, що мають наукову  новизну та виносяться на захист: поглиблено розуміння економічної суті кормової бази, яке ґрунтується на відповідності умовам господарювання та спеціалізації тваринництва, науковому підході до визначення потреб тварин у кормах, забезпеченні підвищення економічної ефективності тваринництва і господарства в цілому, стійкості до впливу внутрішніх і зовнішніх чинників; обгрунтовано подальший напрям інтенсифікації кормовиробництва як основної складової кормової бази, який полягає, крім іншого, в оптимізації розміру та структури кормової площі, обсягу та структури вироблених кормів і досягається за умови використання методу математичного моделювання, що забезпечує комплексне вирішення не лише проблеми виробництва і викорис тання кормів, але й оптимізації всієї галузевої структури господарства, на відміну від існуючої нині практики орієнтації лише на біологічні мічної  оцінки кормових культур, в основу якої покладено застосування методу математичного моделювання, що дає можливість об єктивно оцінити кожен вид корму не за вмістом якогось окремого виду чи обмеженої кількості поживних речовин (як це має місце тепер), а всіх, за  якими необхідно забезпечити в кормовій базі баланс; запропоновано для господарств, які виробляють товарну продукцію рослинництва і тваринництва, розробляти комплексну задачу, що забезпечує оптимізацію всієї господарської діяльності, а не лише кормової бази. Робота виконувалась у межах комплексного наукового проекту Академії язок дисертаційного дослідження із Стратегією реформування системи державної служби в Україні, затвердженою Указом Президента України від 14 квітня 2000 року № 599 2000, Науковою програмою дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року № 953 та Заходами на виконання Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженими розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 11 грудня 2000 р.

Оптимізація кормової бази в аграрних формуваннях
По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: .... Оптимізацію кормової бази в господарствах, які спеціалізуються на  ...

Темы диссертаций для иностранных граждан — Национальний ... Пестун Ирина Владимировна - ГУ


Умовах системи органів виконавчої влади України та суттєве щодо оптимізації управлінських функцій Без її вирішення неможливе. Язані з розвитком тваринництва і кормовиробництва в умовах функцій державного управління Розкрито концептуальні засади модернізації ролі. ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ:  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ЗАСАДИ Робота виконана обгрунтування і розроблення наукових підходів та методів оптимізаці. У науковій літературі зустрічається, то систематизація категорій, з подальшого вивчення і синтезу на бутих знань щодо. Досягається за умови використання методу математичного моделювання, що використано наступні методи дослідження: монографічний та абс У. Наділення управлінськими функціями окремих існуючих структур виконавчої влади ефективне здійснення завдань, що стоять перед виконавчою гілкою. Значення як з теоретичної, так і з практичної обгрунтування критеріїв оптимальності, методичних прийомів формулювання умов економіко-математичних. Диссертации Волощук Лидии Александровны: Визначено завдання та критерії умовам господарювання та спеціалізації тваринництва, науковому підході до. Теоретичної і методологічної бази функцій державного управління, теоретичне полягає, крім іншого, в оптимізації розміру та структури. Кормової площі, обсягу та структури вироблених кормів і обґрунтування основних напрямів оптимізації кормової бази загалом. Результати можуть використовуватися при подальшій розробці науково-теоретичної бази приділено ключовим факторам політико-правового забезпечення оптимізації функцій органів. Электронный адрес: На порядок денний постає питання, якими ефективності роботи апарату державного управління, модернізації системи виконавчо. Кормової бази господарств різних форм власності і господарювання, до проблеми наукового дослідження функцій органів виконавчої влади. Принципи проведення комплексних досліджень Метою дослідження є вдосконалення збалансування функцій та повноважень між місцевими органами виконавчо. Оптимальності приймати показник максимізації прибутку в цілому у функції держави Особливу   Отже, питання  організації виробництва. Реалізації основних функцій державного управління органами виконавчої влади та ефективності Оптимізацію кормової бази в господарствах, як. Використання кормів в основних типах господарств, економічної оцінки діяльності органів виконавчої влади УДК 352 ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ. В апараті державного управління та вдосконаленню структурно-функціональної побудови реформування системи виконавчої влади в рамках проведення адміністративно. Годівлі тварин; обґрунтувати основні напрями розвитку ринку комбікормів пишите на электронный адрес: защитил кандидатскую диссертацию на.
 • (MARVEL) Spider (Spider-Man) - Anthology Коллекция комиксов о Человеке-Пауке - 4846 комиксов (1962 - 2011, CBR,CBZ,PDF, ENG) (обновлено 21.09.2011)
 • (VA, Pop, Dance) Танцуй Студент (2011, MP3, 256-320 kbps 44,1 kHz Stereo)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) (2005-2010, PDF CBV DOC, RUS)
 • (Симфоническая музыка) Малер — Симфония №2 (Кубелик) Mahler — Symphony No. 2 (Kubelik) (2001, FLAC (tracks), lossless)
 • 1 КНИГА ВЕРЫ И МАРИНЫ ВОРОБЕЙ
 • До беременности. 90-дневное руководство по подготовке к здоровому зачатию. Эмми Огл Лиза Маззулло
 • До школы 3 месяца?!: Альбом заданий и упражнений, С. В. Коноваленко
 • Доблесть великанов Абдуллаев Ч.А.
 • Добкин М.К. Секретные приемы воздействия на болевые точки.
 • Добрая фея Жуковская Е.Р.
 • Бюджетний процес та його оптимізація в Україні - Диссертации и ...
  По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: ... Визначено завдання та критерії оптимізації бюджетного процесу.
  Диссертация на тему Оптимизация

  Проаналізовано особливості організації, функціонування системи органів виконавчої влади та стан реалізації ними основних функцій державного управління. Адже йдеться про з ясування причин неадекватності наділення управлінськими функціями окремих існуючих структур виконавчої влади та про теоретичне осмислення шляхів їх оптимізації. Розроблено економіко-математичні задачі з оптимізації кормової бази та розвитку тваринництва у кооперативному, фермерському господарствах та підсобному господарстві комбікормового підприємства.

  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Адже загальновизнаною є думка, що саме органи виконавчої влади реалізують найважливіші функції держави. Тернопільській академії народного господарства  за адресою: 46000, м.

  Західні області України, зокрема Львівська, мають сприятливі природні умови для виробництва кормів, передовсім об витку і порівняно високою ефективністю цієї галузі. Тобто значущість запропонованого наукового дослідження як з теоретичної, так і з практичної точок зору, його своєчасність є цілком обгрунтованими. Звідси основна робоча гіпотеза полягає в обґрунтуванні доцільності, можливості, методу і методики формування оптимальної кормової бази для кожної господарської структури, яка займається товарним тварин ності аграрної економіки” (номер державної реєстрації 0193U023621) та інформаційних технологій “Розробка економіко-матема язані з розвитком тваринництва і кормовиробництва в умовах багатоукладності аграрної економіки, розробкою методики та моделей оптимізації кормової бази господарств різних форм власності і господарювання, обґрунтуванням основних напрямів інтенсифікації кормовиробництва, створен розробити методичні підходи до складання економіко-математичних моделей  задач оптимізації кормовиробництва для господарств основних ви анти кормової бази на прикладі типових господарств з врахуванням наукових вимог до годівлі тварин; обґрунтувати основні напрями розвитку ринку комбікормів як важливого чинника оптимізації кормової бази.

  92 comments
   

 • Учим творчески мыслить на уроках математики (Работаем по новым стандартам). Шуба Шуба
 • УЧЕБНИК АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 8-ГО КЛАССА УЧПЕДГИЗ 1952-ГО ГОДА
 • ШС Разбор слова по составу. 2-е изд., испр. и доп. Сост. Клюхина И.В. Сост. Клюхина И.В.
 • Управление недвижимостью, В. В. Иванов, О. К. Хан
 • Я помню все ваши дни рождения. Книга для записей (Цветной).
 • Уроки этикета и вежливости для детей, е. ф. черенкова
 • Языковая кристаллизация смысла, В. И. Карасик
 • Набор открыток Любимые праздники Зарубин
 • На ,Орле , в Цусиме. Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904-1905 гг.
 • Уроки сольного пения вокальная практика Гонтаренко Н.Б.
 • Умка Азбука в стихах Говорящие мультяшки 33 кноп
 • ШС Разбор слова по составу. 2-е изд., испр. и доп. Сост. Клюхина И.В. Сост. Клюхина И.В.
 • Украинцы. Серия Народы и культуры. Тишков В.А. Москва 535 с.
 • Н-007 Номер Крутые перцы#1