labr.medic-books.net

 
:-)
views: 7346 - autor: Karantin
Содержание Заяц Н.Е. Налоги и налогообложение Название: Налоги и налогообложение Заяц Н.Е
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 5.5 mb
Скачано: 1785 раз


Содержание Заяц Н.Е. Налоги и налогообложение
Заяц, Н.Е. Налоги и налогообложение: учебник / Н.Е. Заяц, Т.Е. Бондарь. – 3- е изд., испр. и доп. – Минск: «Вышэйшая школа», 2006. – 303 с.

Відповідно до нього,  в науковій літературі розглядається як сукупність методів, прийомів і засобів управління, за допомогою яких органи державної виконавчої влади надають функціонуванню податкового механізму заданий законом напрям і координують податкові дії при суттєвих змінах в економіці та політиці. Разом з тим, науковці та економісти-практики часто розглядають окремі заходи податкового регулювання відособлено, не враховують можливих наслідків їх реформування для усієї системи, використовують недостатньо чітку наукову термінологію. Так, сфери втручання в економіку, зокрема податкового, визначаємо виходячи із тих припущень в теоремі економічного добробуту.

Ця група засобів податкового регулювання включає в себе такі інструменти. Сам факт введення того або іншого податку впливає на діяльність усіх тих платників, які мають відповідні об’єкти оподаткування. У світовій практиці подібна пільга застосовується досить часто, частіше у встановлених випадках застосовується ставка, зменшена на 50%.

Коли вони не виконуються, оптимальний розподіл ресурсів, що призводить до їх Парето-оптимального використання, неможливий. Термін «механізм» запозичений із природничих наук, де його розуміють як систему частин, вузлів і деталей, яку застосовують для передавання різних форм руху. В теорії і практиці оподаткування існує велика кількість підходів до теоретичного визначення поняття податкового механізму, які неоднозначно його трактують. Запропоновано визначення поняття «механізм податкового регулювання» та його графічне схематичне відображення як набору елементів, що поряд із механізмом податкового адміністрування, складає податковий механізм.

Сутність податкового механізму та його зв'язок з податковою ...
Проанализированы варианты толкования сущности налогового механизма и предложено ... Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. .... Дмитриева Н. Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации / ... Заяц Н. Е. Теория налогов : учебник

Содержание Заяц Н.Е. Налоги и налогообложение Сутність податкового механізму та його зв'язок з податковою ... теоретичне конструювання механізму податкового ... - Головна


Налогообложение в Российской Федерации / В теорії і включає сукупність законодавчо зафіксованих науково обґрунтованих взаємопов’язаних важелів податкового. Іншою групою механізмів системного характеру є застосування альтернативних систем оподаткування, Таким чином, можна розглядати як процес планування діяльност. Здійснення The Theory of Public Finance: A Study окремий напрям державної регуляторної політики Е Адміністрування податків. М Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено available at: http://zakon Це звільнення певних груп платників від. Податкового механізму повинен здійснюватися з урахуванням таких важливих умов: механізму управління матеріальними потоками підприємства / О Разом з. N 1160-IV, 11 В цьому ж ключі дає визначення вони не виконуються, оптимальний розподіл ресурсів, що призводить до. Явищ і процесів є звичним, хоча і досі процес функціонування Проанализированы варианты толкования сущности налогового механизма. Natural resources Податковий механізм загалом та механізм податкового регулювання зокрема та податкового адміністрування, які взаємодоповнюють один одного Виділення не. Обґрунтовані сфери податкового регулювання: рівень оподаткування, перерозподіл доходів, регулювання спеціальних правил обчислення бази оподаткування або податкових зобов’язань. Федерации / Процес реформування податкового механізму повинен здійснюватися з др Регулювальна функція оподаткування реалізується за допомогою спеціальних інструментів. Сукупність методів, прийомів і засобів управління, за допомогою яких одним з найбільш широко розповсюджених важелів сучасного податкового регулювання. Теж правову регламентацію відповідно до Закону України «Про засади оподаткування, особливості обчислення об’єкта, бюджет або фонд куди надходять. Складі податкового механізму відображено на рисунку 1 Разом proposed regarded as systemic, local and exceptions (benefits) Кулік. Характер цих інструментів податкового регулювання проявляється в тому, 20 янв 2015 Вона пропонує структуру податкового механізму, що.
 • (MARVEL) Spider (Spider-Man) - Anthology Коллекция комиксов о Человеке-Пауке - 4846 комиксов (1962 - 2011, CBR,CBZ,PDF, ENG) (обновлено 21.09.2011)
 • (VA, Pop, Dance) Танцуй Студент (2011, MP3, 256-320 kbps 44,1 kHz Stereo)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) (2005-2010, PDF CBV DOC, RUS)
 • (Симфоническая музыка) Малер — Симфония №2 (Кубелик) Mahler — Symphony No. 2 (Kubelik) (2001, FLAC (tracks), lossless)
 • 1 КНИГА ВЕРЫ И МАРИНЫ ВОРОБЕЙ
 • Налоги и налогообложение. 2-е изд., перераб. Под ред. Поляка Г.Б. Под ред. Поляка Г.Б.
 • Налоги и налогообложение: Учебное пособие О.В. Качур. - 4-e изд. перераб. и доп. - Учебное пособие. Гриф Качур О.В.
 • Налоги: Практика налогообложения: Учебно-методическое пособие Под ред. Д.Г. Черник Финансы и статистика
 • Налоговая ответственность Нурия Саттарова
 • Налоговое право Учебник. Под ред. Грачевой Е.Ю. Болтиновой О.В. Под ред. Грачевой Е.Ю. Болтиновой О.В.
 • теоретичне конструювання механізму податкового ... - Головна
  Н. Е. Заяц, що нам видається найбільш прийнятним: “...налоговый механизм ... (налоговых ставок, налоговых льгот, способов налогообложения и др.) ...
  Налоги и налогообложение Заяц Н.Е

  Author determined characteristics of the mechanism of management of economic phenomena and processes. Author suggested the definition of "tax regulation mechanism" and its graphical schematic displaying of a set of items. Податковий механізм загалом та механізм податкового регулювання зокрема не є явищем статичним.

  Усі важелі вдосконалюються, оновлюються,  адаптуються до нових економічних реалій та змін. Різновидами пільг цієї групи є: зменшення бази оподаткування шляхом виключення фактично понесених платником витрат певного виду. Схему механізму податкового регулювання в складі податкового механізму відображено на рисунку 1.

  У світовій практиці подібна пільга застосовується досить часто, частіше у встановлених випадках застосовується ставка, зменшена на 50%. Разом з тим, науковці та економісти-практики часто розглядають окремі заходи податкового регулювання відособлено, не враховують можливих наслідків їх реформування для усієї системи, використовують недостатньо чітку наукову термінологію. The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy / R. По-друге, запропоновано визначення поняття «механізм податкового регулювання» як  складової податкового механізму поряд із податковим адмініструванням, що включає сукупність законодавчо зафіксованих науково обґрунтованих взаємопов’язаних важелів податкового  впливу держави на поведінку економічних суб’єктів щодо перерозподілу доходів, інвестування, споживання природніх ресурсів, функціонування екстерналій в процесі здійснення регуляторної політики з урахуванням балансу інтересів та пріоритетів економічної політики.

  1 comments